Ändrad rutin

[wpfilebase tag=file id=137 /]Rutin “Åtgärder vid misstanke om person på spårområde” är justerad avseende siktfart och krypfart. Enligt Trafikverket går det inte att köra tåg med krypfart annat än mycket korta sträckor in på stationsområde. När Trafikledningen beslutar om åtgärder så blir det ofta på ganska långa avsnitt och då blir konsekvenserna av krypfart för stora.
Sammanfattningsvis:
Hög misstanke om person på spår = Trafikstopp
Viss misstanke = Siktfart och vid siktfart får ingen räddningspersonal vistas på spåret. God möjlighet för lokförare att upptäcka personer vid spåret efter erfarenheter från bland annat Skåne.

Senaste nyheterna