Utvecklingsdag ledningsövningar

Utvecklingsdag för övning av befäl 24/2

Utvecklingsdagen syftar till att föra diskussioner kring hur RäddSam-F kan bidra till utvecklingen av befäls kompetens och förmåga samt prova på olika programvaror för ledningsövningar.

Läs mer om dagen samt anmäl er under knappen RäddSam F-skolan här till höger.

Senaste nyheterna >>