Rutin arbete på väg

RäddSam F vill be samtliga befäl och brandmän inom länet att uppdatera sig på den rutin som finns framtagen när det gäller ”insatser på olycksplats väg”. Vidare kommer ansvariga inom RäddSam F att träffas den 4/5 i Jönköping för att analysera inträffade händelser samt gå igenom rutiner för att se om det behövs göras några justeringar i den beslutade rutinen. Du hittar rutinen i dokumentbanken under rutiner eller så kan du ladda

Rutin säker olycksplats väg, ver 1.2
Rutin säker olycksplats väg, ver 1.2
Rutiner_säker_olycksplats_väg_version_1_2.doc
Version: 2010-12-13
478.0 KiB
4088 Downloads
Detaljer...
ner den här.

Senaste nyheterna >>