RäddSam F-skolan ny uppdaterad kalender 2018

Nu finns en ny reviderad RäddSam F-kalender för 2018 med revideringsdatum 180119 där det går att se planerade övnings/-utbildningsinsatser överskådligt.

Ändringar och nyheter som skett är bland annat att FIP-utbildning flyttas längre fram till 31 maj, ATV och Bandvagnsutbildning som hålls av FAK är inlagt samt att utbildning kring konventionella (CMD) och icke konventionella (IEDD) sprängämnen och ammunition planeras preliminärt genomföras under våren.

Följande utbildningar ligger nu ute på RäddsamF:s hemsida för anmälan:

 • Instruktörskurs dörrforcering
 • Förebyggarutbildning – Block 1 Byggnadstekniskt brandskydd
 • Förebyggarutbildning – Block 1+2 Byggnadstekniskt brandskydd och tillsyn
 • Regional samverkanskurs (RSK)
 • Bandvagnsutbildning grundutbildning (4 dagars utb.)
 • ATV-utbildning grundutbildning (1 dagars utb.)
 • Samtliga av årets planerade RäddSam F-kurser som berör GRIB:en
  • 1B Examination (Examination av 1B för tidigare preparandstuderande)
  • Lokal anpassning utryckningstjänst (LA UTR)
  • 1B Praktik i räddningstjänst och lokal anpassning rökdykning

Du hittar Årskalendern här

Årskalender 2018 Räddsam F-skolan
Årskalender 2018 Räddsam F-skolan
RaddsamF-kalender-2018-rev.180119.pdf
Version: 20181119
80.5 KiB
528 Downloads
Detaljer...

Vi önskar Daniel Moberg en skön föräldraledighet och hälsar honom tillbaka vecka 33. /RäddSam F kontoret genom Thomas

Senaste nyheterna >>