Nyhetsarkivet

Nya rutiner fastställda

Vid senaste räddningschefs mötet antogs följande rutiner: Återställning och fakturering efter en insats, MSB eller RäddSam F. Brand i Litium,… Läs hela nyheten

Verksamhetsplanering 2019

Vid räddningschefsmötet den 19 oktober antogs verksamhetsplanen för 2019. Här framgår de uppdragsbeskrivningar samt projektbeskrivningar som är aktuella inom RäddSam… Läs hela nyheten

Taxa 2018 RäddSam F

Vid senaste räddningschefsmötet den 30 augusti antogs RäddSam F:s nya taxa för 2018. Det är några personalkostnader som är justerade.… Läs hela nyheten

VP 2018 antagen

Vid senaste räddningschefsmötet i mars antogs verksamhetsplanen för 2018 års arbete inom RäddSam F. Läs mer här Vid samma möte… Läs hela nyheten

Räddningsplankan nr 4-2017

Läs nya numret av nya räddningsplankan där alla räddningschefer inom RäddSam F tar ställning i metoo-kampanjen och skriver om värdegrunden inom RäddSam… Läs hela nyheten

Kurs i EKS

RäddSam F-skolan anordnar en kurs i europeiska konstruktionsregler för brandskydd av stommar (EKS), tisdagen den 24 oktober 2017. Platsen är Brandstationen… Läs hela nyheten

Rutin skorstensbrand

Vid senaste räddningschefsmötet 170823 antogs den nya reviderade rutinen för skorstensbrand/soteld. Den finns under rutiner och brand i dokumentbiblioteket. Annars… Läs hela nyheten

Taxa 2017 antagen

Vid det senaste räddningschefsmötet den 2 maj antogs ny taxa inom RäddSam F, de nya beloppen gäller från 170501. Du hittar den… Läs hela nyheten

Räddningsplankan nr 1 2017

Här kommer årets första nummer av RäddSam Fs gemensamma tidning Räddningsplankan. Du kan bland annat läsa om inträffade händelser, rådigt ingripande… Läs hela nyheten

Gasflaskor i brand

Inbjudan till förevisning av gasflaskor i brand och beskjutning av gasflaskor Vi har fått möjlighet att få se hur olika… Läs hela nyheten

Skogsbrandutbildning SITAC

Inför SITAC-utbildningen kommer här schema för dagen. Vid ytterligare frågor kontakta Lars-Göran Andersson Sävsjö räddningstjänst.   Plats: Skillingaryds västra läger, samma… Läs hela nyheten

Utskjutsstege

Utbildningsmaterial för utskjutsstege, observera att filen är stor och att den tar en stund att ladda ner. Spara gärna ner filen innan… Läs hela nyheten

Instruktörsutbildning kem

Den 25/10 mellan klockan 10:00 – 14:00 är det en instruktörsutbildning på räddningstjänsten i Jönköping som behandlar Indikering vid olyckor… Läs hela nyheten

Utbildningsfiler

Hej, nu hittar man nytt utbildningsmaterial i dokumentbanken. Under förebyggandeutbildning 2016 i mappen utbildningsmaterial hittar du en del filer från… Läs hela nyheten

Geoteknik Portal

På räddningschefsmöte före jul lämnade Kurt Lindberg översiktlig information om geoteknisk portal för räddningstjänst m.m. Nu är det dags för mer fördjupad… Läs hela nyheten

Påminnelse seminarium

Förlängd anmälningstid till den 3/3 gällande seminarium om gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Vi detta tillfälle är… Läs hela nyheten

Utbildningar 2016

Hej, nu finns möjlighet att anmäla sig till vårens preparand utbildningar. Se vidare under knappen RäddSam F-skolan till höger på… Läs hela nyheten

Räddningsplankan nr 4-2015

Årets sista räddningsplankan, här kan ni läsa mer om; SOS nya lokaler, aktuella undersökningar, den aktuella flyktingsituationen, Axamo dagarna mm.… Läs hela nyheten

Årskalender 2016

För att underlätta planeringen inom RäddSam Fs räddningstjänster finns nu en årskalender med en del av RäddSam F-skolans utbildningar under 2016… Läs hela nyheten

Utbildningar

Du glömmer väl inte bort att anmäla dig på de kurser/utbildningar som är aktuella inom RäddSam F-skolan? Gå gärna in… Läs hela nyheten

Tolkning av skogsbrandsvärden

Utbildningstillfälle i att tolka skogsbrandsvärden. Utbildnings riktar sig främst till XX80 samt IB och genomförs av skogsbrandsgruppen inom RäddSam F.… Läs hela nyheten

Utbildningar RäddSam F

Påminnelse om utbildning angående sakkunnigyttranden gällande brandspridning den 14/10, läs mer i den bifogade filen. Vidare finns det mer utbildningar… Läs hela nyheten

Ny taxa antagen

En uppdatering av RäddSam F-taxan gjordes vid det senaste räddningschefsmötet 150821. Ersättningsnivåer enligt den nya taxan gäller från och med… Läs hela nyheten

Påminnelse grundutbildning

Inbjudan till grundutbildning för ”blåljusgrupperna” ”Samverkan vid risk för suicid” den 5 oktober mellan klockan 13.00-16.30 på Länsjukhuset Ryhov i… Läs hela nyheten

Användning av skum

Vid räddningschefsmötet den 21 augusti antogs den nya rutinen för användning av skum vid insats samt vid övning. Rutinen hittar… Läs hela nyheten

RäddSam F skolan Nytt

Nya utbildningar såsom preparand, sakkunnigyttanden avseende risk för brandspridning (14/10) samt ett flertal tillfällen gällande specialenhet ”avancerad rökdykning” finns nu… Läs hela nyheten

Friska brandmän

Föreläsning om Friska brandmän – för en god arbetsmiljö av Stefan Magnusson där han utgår ifrån boken ”Friska brandmän” den… Läs hela nyheten

Personsanering CBRN

Ny rutin från och med 1/6 2015, se nedan. Det har uppkommit frågor om man på akutmottagningarna ska/behöver utföras fullständig… Läs hela nyheten

Ändrad rutin

Rutin ”Åtgärder vid misstanke om person på spårområde” är justerad avseende siktfart och krypfart. Enligt Trafikverket går det inte att… Läs hela nyheten

Rakel nyheter

Lagom till påsken publicerade MSB-Rakel en ny interaktiv utbildning i Rakel. Rakelsamordnare David Högberg inom RäddSam F meddelar att det verkar vara ett bra verktyg att… Läs hela nyheten

Årsavstämning SAMS

Dags för SAMS hjärtstoppsassistans årsavstämning. Kallade är SAMS-ansvariga i respektive räddningstjänst samt från Region Jönköpings län. Träffen är på brandstationen… Läs hela nyheten

Möta person i kris

Nu finns nya utbildningstillfällen under januari i att möta människor i kris. Jens från polisen erbjuder platser som är öppna… Läs hela nyheten

Intruktion avseende ebola

Ambulanssjukvården genom verksamhetschef Daniel Lilja och ambulansöverläkare Annika Åström Viktorén har tagit fram en instruktion till räddningstjänsten vid IVPA-uppdrag och… Läs hela nyheten

BI/IL utbildning.

BI/IL utbildning Höstens utbildning för BI och IL inom RäddSam F kommer att bli den 28 oktober på Revinge. Vi… Läs hela nyheten

Broschyr RäddSam F

Nu finns RäddSam F:s nya broschyr att ladda ner från hemsidan. Du kan välja mellan att titta på webb varianten… Läs hela nyheten

Utbildning för nya IL/BI

Utbildning för nya inre befäl samt SOS räddningsåtgörare kommer att ske vid två tillfällen under hösten dels i oktober samt dels… Läs hela nyheten

Ny rutin antagen

Vid senaste räddningschefsmötet den 9 september antogs en ny rutin gällande blodsmitta inom RäddSam F. Ni hittar rutinen under dokumentbibliotek/… Läs hela nyheten

Olycksförlopps undersökning

Nu kan man anmäla sig på utbildningsdagen i olycksförloppsundersökning för insatsledare och brandingenjörer inom RäddSam F. Utbildningen kommer att hållas… Läs hela nyheten

RäddSam F skolan

Glöm inte bort att anmäla dig till att möta personer i kris eller till utbildningen som arbetsledare inom RäddSam F.… Läs hela nyheten

Nyheter

Vid RäddSam F mötet den 25 februari 2014 antog räddningscheferna RäddSam Fs verksamhetsplan för 2014 (ligger under avtal/överenskommelse och interna avtal).… Läs hela nyheten

Rekrytering deltid

Arbetsgruppen när det gäller rekrytering och mångfald inom RäddSam F har tagit fram en del material när det gäller rekrytering. Materialet… Läs hela nyheten

Tillsyn Bensinstationer

RäddSam F bjuder in till en kurs i tillsyn bensinstationer. Platsen är på brandstationen i Värnamo och datumet är den 5 mars.… Läs hela nyheten

Nya rutiner antagna

Vid senaste Räddsam F mötet (räddningschefsmötet) den 13 december 2013 antogs bland annat följande rutiner; VMA-rutin för RäddSam F som… Läs hela nyheten

IL/IB utbildning

Utbildning för nya IL/IB inom RäddSam F, OBS lite nya tider beroende på befattning. Det blir en 5 dagars utbildning för… Läs hela nyheten

RäddSam F-skolan

Det finns nya utbildningar i att möta personer i kris att anmäla sig på. Utbildningarna är i Jönköping under januari… Läs hela nyheten

Utbildningsmaterial Rakel

Nu finns uppdaterat och reviderat utbildningsmaterial när det gäller Rakel inom RäddSam F, du hitter dem under ubildningsmaterial/RAKEL i dokumentbanken.… Läs hela nyheten

Ny Räddningsplanka nr-2 2013

Nya Räddningsplankan är ute, där du bland annat kan läsa om projektet kriskommunikation, kem 2013 från Helsingborg, erfarenhetsåterföring, ledningsutveckling mm. Läs hela nyheten

Ny mall och andra nyheter

En uppdaterad mall för dokumentation av hjärtstoppslarm finns nu i dokumentbanken/ mallar/ RäddSamF. Vidare finns det en uppdaterad version av… Läs hela nyheten

RäddSam F skolan

Nya inbjudningar är FIP-Utbildning den 7 maj samt juridik och ledningsutbildning under hösten för insatsledare, brandingenjörer och räddningschefer inom RäddSam… Läs hela nyheten

Senaste nyheterna >>